Algemene voorwaarden & privacybeleid

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MAKE YOUR MOVE DANCE COMPANY:

Elk lid en ouder dient dit reglement te lezen en na te leven. Kom op tijd uit respect voor de andere dansers. Als je een les niet aanwezig kan zijn, mis je een stuk techniek, choreo of repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer niet komen, dan is het fijn als je dit even telefonisch of per email laat weten. Voor kinderen is het door hun ouders uit veiligheidsoverwegingen verplicht -indien ze niet naar de les kunnen komen- dit aan de dansschool te laten weten. Al onze dansers worden geacht om deel te nemen aan onze jaarlijkse dansvoorstellingen en zich te houden aan de gemaakte afspraken. Toegang tot de danszalen van Make Your Move Dance Company is alleen toegestaan voor leerlingen en ouders van leerlingen van Make Your Move Dance Company. Indien je geïnteresseerden wilt meebrengen kan dat, maar alleen na overleg met de docent. Om de kinderen niet af te leiden tijdens de lessen vragen wij de ouders om tijdens de danslessen de danszaal te verlaten. Het is daarom niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de danszaal te komen en naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg met de docent worden hierop uitzonderingen gemaakt. De gehele dansschool is verboden terrein voor dieren. Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften is het verboden te roken in de gehele dansschool en moeten gangen & deuren (niet alleen de nooduitgangen) permanent vrije doorgang bieden. Daarom mogen daar geen spullen worden neergezet, zelfs niet als dat maar voor korte duur is. Hou het rustig: niet rennen of schreeuwen. Al het afval dat je veroorzaakt, dien je netjes zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Wees zuinig op alle spullen van Make Your Move Dance Company en draag er zorg voor zodat het verblijf in de dansschool prettig blijft voor iedereen. Voldoende drinken wordt aangeraden. Drinken kan ter plaatse aangekocht worden maar is enkel toegestaan in de daartoe voorziene ruimte, niet in de danszalen. Mobiele telefoons staan op stil tijdens de lessen en worden niet gebruikt. Draag comfortabele kledij en aangepaste propere schoenen. Indien je op schoenen danst, doe deze nog niet aan als je thuis vertrekt maar breng ze mee en doe ze pas ter plaatse aan. Schoeisel met zwarte zolen, welke afgeven op de dansvloer, zijn ten strengste verboden. Het is verboden om aan de spiegels te komen. Het is verboden aan de licht- en geluidsinstallatie te komen. Iedereen dient zorg te dragen voor een goed beheer van persoonlijke eigendommen. Neem daarom tijdens de lessen eventuele waardevolle spullen mee in de danszaal, en laat ze niet onbeheerd achter. Make Your Move Dance Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal van persoonlijke eigendommen. Leerlingen die betrapt worden op diefstal of het bewust aanrichten van schade aan de dansschool worden onmiddellijk verwijderd van de dansschool. De politie zal worden verwittigd en de schade kan worden verhaald op de veroorzaker. Wij verzekeren onze leden via Danssport Vlaanderen zodat je verzekerd bent voor lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten, op de weg heen en terug en burgerlijke aansprakelijkheid. Indien je je blesseert tijdens de les, laat altijd iets weten aan de aanwezige lesgever voor je naar huis gaat. Alle deelnemers aan een van onze lessen, kampen of evenementen geven de toelating tot het nemen van foto’s en opnemen van filmpjes door iemand van de organisatie. Deze kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Wij vinden het leuk als je foto’s of filmpjes van de lessen wil maken of op Social Media wil plaatsen. Maar check dit ALTIJD eerst met de docent. Onze docenten steken veel tijd en energie in de voorbereiding van hun lessen en wanneer inhoud online wordt geplaatst zijn onze docenten de rechten over hun choreografieën kwijt. De lessen en choreografieën zijn dan ook eigendom van de docenten. Wanneer we merken dat onze lessen elders door anderen in danslessen gebruikt worden, kunnen we beslissen om hen de toegang tot de lessen te weigeren zonder daartoe verplicht te zijn het lesgeld terug te betalen. Wil je echter onze choreo’s graag gebruiken voor een schoolfeest of iets dergelijks, vraag het gerust! In onze dansschool is elke danser gelijk. De lesgevers bepalen in welke groep de danser terecht zal komen. Het is belangrijk dat een danser in het juiste niveau zit om zich optimaal te kunnen ontplooien. Enkel op deze manier kunnen we leuke en kwaliteitsvolle lessen aanbieden. Nuttige en opbouwende inbreng van de dansers of de ouders is zeer welkom. Je komt echter bij Make Your Move Dance Company dansen voor de expertise van onze docenten. Zij zullen dan ook beslissen in welke mate er rekening gehouden kan worden met deze inbreng. De dansschool is gesloten op alle erkende feestdagen en schoolvakanties. Bij ziekte van onze docenten proberen we eerst evenwaardige vervanging te zoeken. Als we dit niet kunnen vinden, zullen de lessen afgelast en achteraf ingehaald worden. Bij niet voldoende inschrijvingen voor bepaalde lessen behoudt de dansschool zich het recht om lessen niet in te richten. Make Your Move Dance Company behoudt zich het recht om tijden en tarieven te wijzigen. We proberen steeds iedereen op tijd te verwittigen van wijzigingen (via mail, sms, Facebook, website…). Houdt onze Facebook-pagina, website en je e-mail in de gaten voor evenementen, wijzigingen in het lessenrooster enz. Ben je niet zo’n ‘surfer’? Kom dat even melden en dan proberen wij hiermee rekening te houden en je op een andere manier te informeren. Is je e-mailadres (of andere gegevens) onlangs veranderd? Laat het ons zeker weten. Make Your Move Dance Company hanteert algemene kortingen en persoonlijke Membership Formules. Voor meer informatie, bezoek www.makeyourmovedancecompany.be/kostprijs of contacteer ons. Om iedereen vrijblijvend kennis te laten maken met Make Your Move Dance Company is deelname aan de eerste proefles gratis (week van 12 september). Voor aanvang van de tweede les van dat jaar/deel dient het inschrijvingsformulier compleet te zijn en dient het volledig verschuldigde bedrag betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, kan de danser geweigerd worden tot de danslessen. Make Your Move Dance Company behoudt zich ten allen tijden het recht om inschrijvingen te weigeren of te beëindigen (met terugbetaling van eventueel teveel of voorbarig vooruitbetaald lesgeld) zonder nadere opgaaf van redenen.We gaan er vanuit dat gedurende het seizoen de kans op overmacht groot is. Indien de lesgever daardoor één keer afwezig is, halen we deze les niet in. Is hij/zij meer dan 1 x afwezig, worden deze ingehaald. Is de lesgever nooit afwezig, wordt er ook geen extra les aangerekend maar gefinancierd uit de clubkas.Voor Platinum Members is het mogelijk om per maand te betalen. Dit geschiedt door middel van automatische afschrijving waarvoor een domiciliering wordt ingevuld in het begin van het seizoen. Lesgelden worden via machtiging in de week voor aanvang van de nieuwe maand afgeschreven. Het rekeningnummer van Make Your Move Dance Company is BE12 7360 2434 9892. Bij onvoldoende saldo dient men 5 EUR administratiekosten te voldoen per maand opgelopen betalingsachterstand. Lesgelden worden niet terugbetaald. Als bewijs van inschrijving ontvangt men een ledenpas. Deze ledenpas dien je bij ieder bezoek aan de dansschool bij je te hebben. Bij het verlies van deze ledenpas wordt een bedrag van 5 EUR in rekening gebracht voor een nieuwe. In elk geval waarin deze Algemene Voorwaarden van Make Your Move Dance Company niet voldoende zijn, zal het bestuur een beslissing nemen.

Adres: Molseweg 56, 2440 Geel | Tel: +32 474 795503 | www.makeyourmovedancecompany.be |info@makeyourmovedancecompany.be | Bank: BE12 7360 2434 9892 | BTW: BE0846979551